Tasta skatepark

Tasta skatepark vil, når den står ferdig, være en av Norges absolutt største skateparker. Stavanger Kommune går nå i gang med trinn to i Tasta skatepark.  Vi i Backe Rogaland AS har fått byggeoppdraget i totalentreprise. Samlet parkareal blir 7000 kvadratmeter

 

Byggherre:

Stavanger Kommune

Byggested/by:

Stavanger

Kontraktssum:

25 MNOK

Areal:

7000 m2

 

Prosjekteringen er allerede i gang for byggetrinn 2. Oppdraget inkluderer nye skateramper i betong, servicebygg og uteanleggene. Tasta skatepark vil, når den står ferdig, være en av Norges absolutt største skateparker. Første byggetrinn består av et Flow/Bowl-område og Street-område. Samlet er disse parkelementene cirka 2700 kvadratmeter.

I byggetrinn 2, skal det etableres et større Street-areal for skating. Parken får også sitte/oppholdsareal, nytt klubbhus med toaletter, kiosk og møterom. Deler av parken får samtidig overbygg, som muliggjør skating og opphold under tak. Overbygget vil også fungere som støyskjerming. For å sikre god oversikt, blir deler av taket bygget som tribune.