Slik jobber vi

Sammen mot et felles mål

Backe er et av landets ledende entreprenørselskaper. Vi har alltid trodd på lokal kunnskap, nærhet til prosjektene og ryddighet på alle områder.

Kvalitetssikring

Backes overordnede kvalitetsmål er å levere bygg til riktig tid i samsvar med kundens og myndighetenes krav. Dette er konkretisert gjennom vårt hovedmål om null feil ved overlevering.

Vi søker stadig forbedringer ved å følge med på utviklingen av teknologi og byggeprosess, og vi har fokus på erfaringsoverføring, avviksregistrering, og opplæring av alle ansatte. 

For Backe er alltid kunden den viktigste premissgiver, uavhengig av om det er en profesjonell byggherre med et komplisert næringsbygg eller om det er en familie på jakt etter drømmeboligen. Den tilliten vi blir vist når vi blir valgt som samarbeidspartner ønsker vi alltid å gjengjelde med et produkt både vi og kunden kan være stolte av.

Seriøsitet og positiv verdiskapning

Backe er grunnleggende opptatt av at all vår virksomhet skal kjennetegnes av seriøsitet og positiv verdiskapning. Vi skal oppnå våre resultater basert på dyktighet og samspill.

Alle som arbeider på våre byggeplasser skal ha lovlige og ryddige arbeidsvilkår, og som hovedleverandør har vi systemer for å følge dette opp. Vi tar aktivt motstand mot all form for useriøsitet, som sosial dumping, uverdige HMS-forhold og svart arbeid.

"Vi bygger tillit hos våre kunder og leverandører gjennom å være faglig dyktige, ærlige, åpne og å holde det vi lover.  Vi skal skape resultater og verdier gjennom vår egen dyktighet og ikke ved å misbruke makt eller ved å utnytte andres svakheter.

Dette kaller vi «positiv verdiskapning».

Eirik Gjelsvik
Konsernsjef

Sikkerhet og helse

Vårt mål er at alle som utfører arbeid på Backes byggeplasser skal komme hele og friske hjem fra jobb. Vi slutter oss med dette fullt ut til Charter for skadefri bygge- og anleggsnæring. For å oppnå målet er vi avhengige at alle spiller på samme lag og at alle arbeidsgivere sørger for kontinuerlig vurdering og håndtering av risiko.

Verneombudet skal involveres i planlegging og gjennomføring av HMS-arbeidet og alle arbeidstakere må ta ansvaret for egen sikkerhet og helse. Vi oppfordrer alle som jobber på våre byggeplasser til å rapportere avvik, sette seg inn i HMS-informasjonen og gjøre seg kjent med kravene og risikoforholdene i prosjektet.

 

Arbeidsglede og trivsel

Et godt arbeidsmiljø er en grunnleggende forutsetning for et vellykket arbeid. Vi vil at alle som arbeider på våre bygge- og arbeidsplasser skal oppleve god trivsel, høy motivasjon og stor arbeidsglede. Det gode arbeidsmiljøet skapes i møte mellom mennesker, og vi er derfor opptatt av at alle skal behandles med respekt og verdighet.

God kommunikasjon, medvirkning og involvering er avgjørende forutsetninger for opplevelse av et godt arbeidsmiljø. Arbeidstakere som opplever trakassering, mobbing og uheldige belastninger bes varsle som beskrevet på varslingsplakater – oppslått på flere språk på våre byggeplasser.

Forretningsområder

I Backe jobber vi sammen på tvers av kunnskapsområder