"Det vi leverer skal fungere i mange tiår, det ansvaret tar vi alvorlig!"

Administrerende direktør Christian Rønning 

 

En litt annerledes entreprenør

Vi er en av Opplands ledende byggentreprenører, og har en stolt historie tilbake til 1980. Vi er vårt samfunnsansvar bevisst, og er en lærling-bedrift som arbeider aktivt med rekruttering til bransjen. Våre fast ansatte håndverkere innen tømmer og betong trygger kvaliteten på det produktet vi til slutt overleverer til kunden. Derfor er vi opptatt av å sikre at vi i fremtiden også vil ha egenproduksjon i disse fagene.  Samtidig ser vi en rask teknologisk utviklingen i bransjen, og ligger langt fremme i vår bruk av moderne modelleringsverktøy i prosjektering og produksjon. 

I Backe Oppland påtar vi oss oppdrag i alle størrelser, men hovedfokuset vårt ligger på større totalentrepriser for offentlige og private kunder. Vi tar mål av oss på være en «litt annerledes» entreprenør - gjennom åpen dialog med kunden basert på gjensidig tillit. Når vi i fellesskap lykkes får vi de beste prosjektene.

Backe Oppland har over tid vist både kunder og underentreprenører at vi er en god og «fair» samarbeidspartner.  Det har gitt oss et godt renommé i vårt lokalmarked. Både generelt, og på kompliserte betongjobber.

Kontakt oss

Postadresse

Postboks 4, 2807 Hunndalen

Kontaktpersoner

Navn Telefon E-Post Stilling
Christian Rønning 40479560 christian.ronning@backe.no Administrerende Direktør
Hans-Jørgen Bjøralt 48047224 hansjorgen.bjoralt@backe.no Driftssjef
Knut Brøste 40721024 knut.broste@backe.no Kalkulasjonssjef

Forventet produksjon 2019

0

Det aller meste av vår omsetning kommer fra prosjekter over 50 MNOK – ganske likt fordelt mellom offentlige og private byggherrer.

Antall ansatte

0

Vi er stolte av å ha egne fagarbeidere innen betong- og tømrerfaget!  Våre prosjektledere, spesialister og fagarbeidere står for selskapets solide kompetanse – som gjør oss til en av de ledende entreprenørene i vårt område. Vi satser spesielt på å få inn flere yngre ansatte og har i dag flere lærlinger hos oss.

Lokal kunnskap, nasjonal tyngde

I Backe Oppland sin nye brosjyre kan du lese om selskapets prosjekter og om menneskene som jobber der. Les brosjyren her.