Redusert resultat – men betydelig vekst innen eiendom

Økonomisk ble 2018 et år som ikke svarte til forventningene. Det var gode resultater for flere av selskapene, men totalt sett kunne vi notere fall både i omsetning og resultat sammenlignet med året før. Vår satsing innen eiendom økte imidlertid betydelig gjennom året. Som en følge av dette har vi sammen med Kjeldsberg Eiendomsforvaltning etablert et nytt forvaltningsselskap – DRIV eiendomsforvaltning. At Backe er engasjert i hele verdikjeden fra tomtekjøp, utvikling, bygging og forvaltning av eiendom ligger det spennende forretningsmuligheter og synergier i for tiden fremover. Som organisasjon fortsatte vi investeringen i selskapets digitale satsing med blant annet oppbygging av et kompetanseteam innen BIM. Vi vil fremover jobbe målrettet med mangfold, talentutvikling og videreutvikling av menneskene våre for å styrke oss som organisasjon. Starten på 2019 viser økt produksjon og ordrereserve, slik at vi samlet sett forventer økt omsetning og resultat for året. 

 

eirik-sign.png

Eirik Gjelsvik
Adm. dir. 

I 2018 ferdigstilte vi 284 boliger utviklet av Backe Prosjekt | Her er Værste brygge i Fredrikstad bygget av Backe Østfold.

Vi oppsummerer året som har gått i vår rapport for årsregnskap og beretning.

2017
2018

Nøkkeltall 2017

Omsetning

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

Lønnsomhet

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år

Årsresultat

0

Årsresultatet i AS Backe ble 120,1 millioner kroner, mot 44,2 millioner kroner
i 2016. Resultatet inkluderer mottatt konsernbidrag på 115 millioner kroner
fra datterselskapene.

ANTALL ANSATTE

0

BackeGruppen hadde totalt 829 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 870 året før. Ved utgangen av 2017 var 8,1 % av de ansatte
kvinner. Ved årsskiftet var 478 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 351 var funksjonærer.
Det var 40 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2017. 

H-Verdi

0

BackeGruppen hadde fire skader blant egne ansatte som medførte fravær i 2017. I 2016 var det fem skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 2,9 mot fjorårets H-verdi på 3,5. Dette er den laveste registrerte H-verdien i BackeGruppen. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.

Nøkkeltall 2018

OMSETNING

0

Omsetningsutvikling siste 5 år

LØNNSOMHET

0

Lønnsomhetsutvikling siste 5 år 

ÅRSRESULTAT

0

Resultat før skatt for konsernet ble 45,7 millioner i 2018, mot 101,0 millioner i 2017.

ANTALL ANSATTE

0

BackeGruppen hadde totalt 792 ansatte ved årsskiftet, en reduksjon fra 829 året før. Ved utgangen av 2018 var 9,2% av de ansatte kvinner. Ved årsskiftet var 419 av arbeidstakerne fagarbeidere, mens 373 var funksjonærer. Det var 40 lærlinger i datterselskapene ved utgangen av 2018.  

H-VERDI

0

BackeGruppen hadde fem skader blant egne ansatte som medførte fravær i 2018. I 2017 var det fire skader med fravær på egne ansatte. Dette gir en H-verdi på 4,0 mot fjorårets H-verdi på 2,9. H-verdi viser hyppighet av arbeidsulykker som medfører fravær fra arbeid.