"Det er et klart mål at alle skal komme like hele hjem fra jobb som når de kom på jobb"

Administrerende Direktør Arne Landmark

Ha det godt og gjøre det godt.

Backe Stor-Oslo AS er en entreprenørbedrift med ca 100 medarbeidere, etablert i 1946 som grunnsteinen til det som i dag er BackeGruppen. Vi skaper nærings- og boligvekst i Stor-Oslo, og påtar oss oppdrag innenfor nybygg og rehabilitering for offentlige og private utbyggere innenfor vårt markedsområde i Oslo, Bærum, Asker, Drammen og Kongsberg. Vi har solid erfaring innen totalentrepriser og har gjennomført mange av våre prosjekter som samspill eller «åpen bok». Vi rigger for vekst med en forventet omsetning i 2019 på ca 800 MNOK.

Vi er et selskap som er preget av en flat struktur og stor grad av åpenhet. Vi har arbeidet mye med å utvikle en prestasjonskultur basert på å «Ha det godt og gjøre det godt». 

Vårt selskap har gjennom generasjoner vært tuftet på verdiene faglig dyktighet, ærlighet, redelighet og skikkelighet. 

Ved å etterleve disse verdiene har vi opparbeidet et positivt omdømme som i dag er blitt et betydelig konkurransefortrinn – og en del av vår kultur.

I Backe Stor-Oslo treffer du mennesker som er opptatt av å ivareta kundens beste. Gjennom åpne samspillsprosesser er vi spesielt gode på å se kundens verdi i alt vi gjør, og arbeider hver dag for å hele tiden bli litt bedre og skape vinn-vinn situasjoner for alle involverte.

Kontakt oss

Postadresse

Postboks 393, 1326 Lysaker

Kontaktpersoner

Navn Telefon E-Post Stilling
Arne Landmark 40608715 arne.landmark@backe.no Administrerende Direktør
Kari-Anne Grov Heggem 90753520 kari.anne.grov.heggem@backe.no Administrasjonssjef
Stefan Konkoly-Thege 97175635 stefan.konkoly-thege@backe.no Prosjektutviklingssjef
Christian Molt Rise 91358724 christian.molt.rise@backe.no Teknisk sjef
Ronald Helander 48070707 ronald.helander@backe.no Produksjonssjef

Omsetning 2018

0

Vi øker omsetningen vår betraktelig hvert år, og rigger for vekst mot 940 MNOK i 2019.

H-Verdi

0

Vi har i 2015, 2016 og 2017 ikke hatt skader med fravær, men hadde en fraværsskade i 2018.