Nytt kontor for "Det Norske Veritas" i Bergen

Kontorbygg på Marineholmen i Bergen på 8500 kvadratmeter tegnet av B+B arkitekter.

Det Norske Veritas på Marineholmen i Bergen
DNV GL 2016 - Julia Schweitzer

Byggested/by:

Bergen

Byggeperiode:

September 2016

Areal:

8500 m2

Et moderne bygg tilpasset sine omgivelser

Vi møtte på utfordrende grunn og betongarbeid under utførselen av dette oppdraget. Blant annet ligger gulvet i parkeringsetasjen under middel vannstand slik at arbeidet måtte tilpasses flo og fjære.

Bygget er Det Norske Veritas sine nye kontorer i Bergen. Bygget er 3 etasjer over parkeringskjeller, er utformet for 250 arbeidsplasser, i hovedsak fordelt på 2. og 3. etasje, mens 1. etasje tilbyr møteromssenter, kantine med storkjøkken, laboratorium og varelevering. Bygget har en høy base som forholder seg til gangarealene rundt bygget på forskjellig vis.

Store glassfelt åpner opp til vestibyle, kantine og møteromsavdeling. Vekslende tettfelt og glassfelt gir fasaden rundt laboratoriene mot Thormøhlensgate en annen karakter.

I tillegg er deler av laboratoriet trukket fram mot gaten som et "utstillingsvindu" for DNV-GL virksomhet. Utbygget reduserer byggets høydevirkning mot gaten og parken.