«Gjennom vår væremåte, åpenhet, ærlighet og faglige dyktighet utvikles en god bedriftskultur som fører til et godt omdømme med fornøyde kunder og samarbeidspartnere. Våre ansatte er selskapets viktigste ressurs!» 

Administrerende Direktør Svein Tollersrud

90 års erfaring i Hedmark

Martin M. Bakken AS, etablert i 1928, er en ledende byggentreprenør i Hedmark. Selskapet har hovedkontor i Elverum og kontor på Hamar. Primærmarkedet for selskapets virksomhet er Hedmark.

Selskapet er organisert for å drive en allsidig entreprenørvirksomhet med egne ansatte håndverkere. Målsettingen er å være sterkt representert i primærmarkedet med ansatte, fagarbeidere og funksjonærer, med lokal tilhørighet.

Yrkesbygg, boligbygging og rehabilitering er prioriterte områder i virksomheten.

Årlig omsetter Martin M. Bakken AS for ca. 500 mill. kr. og har 103 ansatte pr. 31.12.2017, fordelt på 27 funksjonærer og 76 håndverkere hvorav 5 lærlinger. 

Selskapet er et veletablert entreprenørselskap og har sentral godkjenning for å drive en allsidig virksomhet. Store prosjekter er gjennomført, både av yrkesbygg, boligprosjekter, rehabiliteringsjobber og mindre anlegg som gir selskapet stor kunnskap og kompetanse innen alle kontraktsformer og typer prosjekter. Selskapets erfaringer med et effektivt og godt innarbeidet produksjonsapparat, gir våre kunder et betryggende beslutningsgrunnlag med dokumentasjon både på pris, kvalitet og gjennomføring.

Vi satser på kompetanse

Martin M. Bakken AS har stor egenproduksjon med egne ansatte håndverkere. Firmaet utfører betong- og tømmerarbeider i egen regi med en stab av høyt kvalifisert fagfolk. Rekruttering skjer både ved ansettelse av erfarne håndverkere og bevisst satsing ved inntak og oppfølging av lærlinger. Firmaet satser bevisst på at de ansatte skal ha den høyeste kompetansen innenfor sitt fagområde for å møte markedets krav til kvalitet, effektivitet, fleksibilitet og fremtidige krav. Kompetansen sikres gjennom planmessig opplæring og utvikling i samarbeid med de ansatte.

Fokus på samarbeid

Det legges stor vekt på at forholdet til byggherrer, arkitekter, rådgivere, leverandører og side- og underentreprenører utøves gjennom godt løsningsorientert samarbeid. Firmaet jobber sammen med skoleverket, arbeidstakerorganisasjoner og egen bransjeorganisasjon for å formidle informasjon, kunnskap og utvikle byggebransjen.

 

Martin M. Bakken AS har en bedriftskultur som er preget av solide grunnverdier, godt arbeidsmiljø, korte beslutningslinjer, godt samarbeid, stor fleksibilitet og løsningsorienterte holdninger. Dette gjør det like naturlig å påta seg mindre vedlikeholdsoppdrag som store og kompliserte hovedentrepriser, generalentrepriser, totalentrepriser og samspillsentrepriser. Gjennom høy faglig kompetanse, moderne produksjonsutstyr, gode styringssystemer og rutiner, vil firmaet være i stand til å møte framtidens utfordringer. Profesjonell prosjektstyring, optimale byggetider og kostnadseffektiv produksjon tilbys eksisterende og potensielle kunder. Bedriftens soliditet gir økonomisk styrke og mulighet til å påta seg og gjennomføre prosjekter av ulike typer og størrelse. Som en del av Backe har Martin M. Bakken ved større utbygginger tilgang til konsernets spisskompetanse og de samlede ressurser gruppen disponerer.

Ved fokus på våre suksessfaktorer «økonomi, kompetanse og omdømme» oppnår vi

  • Å unngå skader som medfører fravær
  • Faglig dyktighet, yrkesstolthet og god bedriftskultur
  • Levere bygg med høy kvalitet til riktig tid
  • Fornøyde byggherrer

Våre ansatte er selskapets viktigste ressurs for å oppnå våre målsettinger!

 

Kontakt oss

Postadresse


Postboks 1255 Vestad
2405 Elverum

Kontaktpersoner

Navn Telefon E-Post Stilling
Svein Tollersrud 913 77 910 svein.tollersrud@mmbakken.no Administrerende Direktør
Lars-Erik Knippa 900 25 688 lars.erik.knippa@mmbakken.no Teknisk direktør
Trond G. Svenkerud 994 22 643 trond.svenkerud@mmbakken.no Driftssjef
Audun Tøsse 990 28 073 audun.tosse@mmbakken.no Økonomisjef/controller
Marit Ottem 905 89 294 marit.ottem@mmbakken.no Administrasjon/Lønn

H-Verdi

0

I 2017 hadde ingen ansatte i Martin M. Bakken skader som medførte fravær. Det samme gjaldt også for 2016, 2015 og 2014. Vi tar sikkerheten på alvor og jobber kontinuerlig med forbedringer av rutiner og holdninger i vårt daglige HMS arbeid. Vi er opptatt av at alle skal komme like «hele» hjem hver dag som de er ved arbeidsdagens start.  

Feil

0

​I 2017, også i 2016 og 2015, overleverte vi alle våre prosjekter med 0 feil. Dette oppnås ved løpende kvalitetsarbeid med kultur, holdninger og mål om å «gjøre ting riktig første gang» med våre dyktige og ansvarsbevisste ansatte og samarbeidspartnere. Det er med stolthet vi leverer «riktig produkt til rett tid»!

Tradisjoner inn i en ny tid 

I Martin M. Bakken sin nye brosjyre kan du lese om selskapets historie og om menneskene som jobber der. Les brosjyren her.