openbuilt-dark-1.png

Norske selskaper utvikler global plattform for digitalisering av byggenæringen

Pressemelding, 26.04.2021, Oslo

Entreprenørselskapet Backe og programvareselskapet Cobuilder lanserer sammen med IBM, Red Hat og partnere en ny digital plattform som skal sikre økt produktivitet, kvalitet og bærekraft i byggenæringen både i Norge og internasjonalt.

Byggenæringen har lenge slitt med lav produktivitet. Mange aktører opplever i tillegg lavere ordrereserver som følge av usikkerhet i markedet på grunn av koronapandemien. Samtidig møter næringen økte krav om utslippsreduksjoner og dokumentasjon på karbonavtrykket i ulike deler av verdikjeden.

Som første norske entreprenørselskap, har Backe investert i utviklingen av den digitale samhandlingsplattformen OpenBuilt. Plattformen gjør det mulig for alle aktører i byggenæringen å utveksle data og tjenester via et felles digitalt språk. Deling av data på tvers av fagdisipliner, prosjekter, selskaper og landegrenser vil gjøre det lettere å redusere kostnader, øke tempoet i byggeprosessene og gjøre det mulig å følge opp bærekraftstiltak.

I den ferske stortingsmeldingen om data som ressurs peker Regjeringen på at næringslivet må bli bedre til å utnytte data og dele data med hverandre.

- Til nå har næringen tatt i bruk digitale verktøy i enkelte deler av byggeprosessen, men vi har manglet en plattform for å binde sammen alle de ulike aktørene som bidrar i ulike faser, fra prosjektering og planlegging til gjennomføring og drift. Økt samhandling og smartere bruk av data vil bidra til økt verdiskaping og konkurransekraft. Dette er spesielt viktig i en næring som består av veldig mange ulike bidragsytere og fagdisipliner i hvert eneste prosjekt, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Konsernsjef Eirik Gjelsvik i Backe sier målet er å få hele den norske næringen til å ta i bruk plattformen. Gjennom samarbeidet med IBM og andre partnere vil plattformen også bli markedsført og distribuert globalt. Innsikt i data og erfaringer fra byggeprosjekter i andre land kan komme den norske næringen til gode. På sikt kan plattformen også åpne for internasjonale forretningsmuligheter for norske leverandører.

- Får vi med mange nok byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører vil plattformen bety en revolusjon for norsk byggenæring. Næringen er Norges største fastlandsnæring og skal sørge for videreutvikling av infrastruktur, byutvikling, næring- og boligutvikling over hele landet. Digitalisering av byggeprosessene og smart bruk av data blir avgjørende for kostnadseffektivitet, produktivitet og bærekraft, og blir dessuten viktig for å tiltrekke oss attraktiv arbeidskraft i årene som kommer, sier Gjelsvik.

- OpenBuilt er et eksempel på at bransjesamarbeid og innovativ teknologi kan løfte og transformere hele industrier, sier Hans-Henrik Merckoll, administrerende direktør i IBM Norge.

Backe og OpenBuilt

Digitalisering er nøkkelen for at byggebransjen skal bli en mer bærekraftig og attraktiv industri med høyere produktivitet og lavere utslipp. Vår digitale visjon om å skape en plattform for applikasjoner og data som sømløst deles mellom prosjekter og partnere er på vei å bli virkelighet.

Backes digitale reise begynte i 2017 med en idé om å skape en digital plattform for å koble sammen alle leverandører og fagdisipliner langs verdikjeden. Basert på 75 års samfunnsansvar, var vår visjon å skape noe som kunne komme hele byggebransjen i Norge til gode.

Backe er en av flere partnere i OpenBuilt.

Blog: A game changer for the construction industry

OpenBuilt sørger for at data kan strømme sikkert mellom alle systemer som blir brukt i byggeprosessen, og gjør det lettere for brukerne å utføre analyser og bedre utnytte forretningsinnsikt. Gjennom automatisering og mer transparent informasjonsutveksling vil industrien kunne drive mer effektive og bærekraftige prosjekter som stimulerer til ytterligere samarbeid og langsiktig verdi.

Ønsker du å med bli en del av OpenBuilt eller lese mer om plattformen og samarbeidet, besøk nettsiden deres og ta kontakt med teamet: